Muzeum Archeologiczne w Krakowie - grudzień 2013

Wystawa "Przemoc i rytuał w neolicie - grób zbiorowy kultury amfor kulistych z Koszyc"

Wykonanie plansz graficznych do wystawy przygotowanej przez Stowarzyszenie Archeologów Terenowych Stater.

Więcej informacji na temat wystawy na stronie Muzeum Archeologicznego w Krakowie.