Digigrafia powstała po długim czasie prób znalezienia systemu, który połączy najlepsze urządzenia drukujące, a także atramenty oraz najwyższej klasy media do druku artystycznego. Ta technologia pozwala korzystać z nowoczesnych osiągnięć technologii cyfrowej przy zachowaniu najwyższych standardów cyfrowej reprodukcji dzieł sztuki.

Do dyspozycji mamy całą gamę wysokiej jakości bezkwasowych mediów artystycznych - wszystkie certyfikowane poprzez niezależne laboratoria - wszystkie gwarantują stabilność wydruków w czasie.

Metoda Digigrafii to wysoka jakość dodająca wartości cyfrowym reprodukcjom dzieł sztuki. Daje ona pewność nieskazitelnego i wiernego odwzorowania kolorystycznego limitowanych edycji wydruków.

System tworzenia i certyfikacji artystycznych wydruków kolekcjonerskich Epson Digigraphie:

Digigrafia, przez połączenie najlepszych technologii druku z wyselekcjonowanymi mediami, podnosi wartość dzieła, dając twórcom możliwość zwielokrotnienia szans w świecie galerii i muzeów. Digigrafia oddaje do dyspozycji artystom portal digigraphie.com - obecność dzieła na tym portalu daje potencjalnemu nabywcy absolutną pewność wierności i jakości reprodukcji obrazu. Dodatkowo, poprzez umieszczenie oficjalnej pieczęci z certyfikatem autentyczności, limitowane edycje wydruków podnoszą swoją wartość i wiarygodność.